พันธกิจ

Datalent Team เป็นทีมวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพรสวรรค์ทางด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Database, Data Mining, Data Science, Data Visualization, Data Architecture, Data Governance, และ Chief-Data-Officer โดยภารกิจหลักของ Datalent Team คือการบริการวิชาการ ให้คำปรึกษา และจัดอบรมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านข้อมูล โดยจะมีหลักสูตรอบรมเป็นประจำทุกเดือนและบริการอบรมนอกสถานที่

Datalent Team อำนวยการโดยงานบริการวิชาการของกลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Meet The Team

 

Asst. Prof. Dr. Sotarat Thammaboosadee (Ohm) [CV]

(Mahidol University)
Director

Dr. Wudhichart Sawangphol

(Mahidol University)
Database Expert

Mr. Teerapat Kansadub (Champ) [CV]

(Mahidol University)
Python Specialist

Mr. Karoon Yuttanava (Kim)

Teaching Assistant

Mr. Chanwit Onsumran (Earth)

(Mahidol University)
Financial Analysis Specialist

 

Asst. Prof. Dr. Narit Nhoohom 

(Mahidol University)
Deep Learning and Image Analytics Expert

Mr. Wichian Boonyaprapa (Aod)

(Mahidol University)
Data Visualization Specialist

Mr. Tares Supadol (Oat)

Database Specialist
Excel & Power BI Specialist 

Miss Sorawee Yanta (Waew)

Teaching Assistant

Mr. Chaiwat Jirakitpaibool (Boy)

Co-ordinator