พันธกิจ

Datalent Team เป็นทีมวิจัยเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีพรสวรรค์ทางด้านข้อมูล ไม่ว่าจะเป็น Database, Data Mining, Data Science, Data Visualization, Data Architecture, Data Governance, และ Chief-Data-Officer โดยภารกิจหลักของ Datalent Team คือการบริการวิชาการ ให้คำปรึกษา และจัดอบรมในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับงานด้านข้อมูล โดยจะมีหลักสูตรอบรมเป็นประจำทุกเดือนและบริการอบรมนอกสถานที่

Datalent Team อำนวยการโดยงานบริการวิชาการของกลุ่มสาขาเทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ (ITM) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Meet The Team

Asst. Prof. Dr. Sotarat Thammaboosadee (Ohm) [CV]

(Mahidol University)
Director

Mr. Wichian Boonyaprapa (Aod)

(Mahidol University)
Visualization Specialist

Mr. Teerapat Kansadub (Champ) [CV]

(Mahidol University)
Python Specialist

Mr. Chaiwat JIrakitpaibool (Boy)

Coordinator

Mr. Chanwit Onsumran (Earth)

(Mahidol University)
Financial Analysis Specialist

Mr. Tares Supadol (Oat)
Database Specialist and Co-Coordinator

 

Miss Sutita Srinualnud (Kaimook)

(Mahidol University)
Graphic Designer

Miss Karoon Yuttanava (Kim)

Teaching Assistant