ข่าว กิจกรรม

18 กันยายน 2561 อ.โอมได้รับเชิญจาก Softnix บรรยายถ่ายทอดสดจากงาน "โชว์ของเดย์ ครั้งที่ 8" ในหัวข้อ "Data Governance และ ความสำคัญต่อการทำโครงการ Big Data"

11 กันยายน 2561 อ.โอมได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไปบรรยายแลกเปลี่ยน เรื่อง Big Data และ Data Integration ครับ

6 กันยายน 2561 อ.โอม ได้รับเชิญมาจัดงานบรรยาย Data Governance ให้กับบุคลากรของ GISTDA ครับ

28-29 สิงหาคม 2561 ทาง Datalent Team ได้เข้าไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Visualization & Business Intelligence ให้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)