ข่าว กิจกรรม

21 มกราคม 2562 อ.โอม ได้รับเกียรติ ให้มาบรรยายในหลักสูตร Data Governance for Business Leaders

17-18 มกราคม 2562 คุณแชมป์และอ.โอม นำทีมมาจัดอบรม Python Programming for Data Science ให้กับ ธนาคารทิสโก้

7-8 มกราคม 2562 อ.โอม และ คุณอ๊อด ได้รับเกียรติจากกรมอนามัยให้มาบรรยายเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดทำระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทำงาน โดยบรรยายในส่วนของ การทำ Data Visualization

5 มกราคม 2562 Meetup เบาๆ ครั้งที่ 1 ของศักราชใหม่