ข่าว กิจกรรม

25 พฤศจิกายน 2561 อ.โอม ได้รับเกียรติจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ศรีปทุม ให้มาบรรยายเชิงปฎิบัติการ Data Mining and Data Visualization ครับ เข้มข้นครบเครื่องและสนุกมาก

18 กันยายน 2561 อ.โอมได้รับเชิญจาก Softnix บรรยายถ่ายทอดสดจากงาน "โชว์ของเดย์ ครั้งที่ 8" ในหัวข้อ "Data Governance และ ความสำคัญต่อการทำโครงการ Big Data"

14 กันยายน 2561 Datalent Team และ ITM, Faculty of Engineering, Mahidol University นำทีมโดยคุณอ๊อด วิเชียรๆ มาอบรมเชิงปฏิบัติการ Data Viz and BI with Tableau Web Server ให้กับ บริษัท PSP SPECIALTIES ครับ

11 กันยายน 2561 อ.โอมได้รับเชิญจากสำนักข่าวกรองแห่งชาติ ไปบรรยายแลกเปลี่ยน เรื่อง Big Data และ Data Integration ครับ